Stichting Adoptiekinderen uit Polen

Wie zijn wij?

Adoptiekinderen uit Polen is een stichting die in 2011 op initiatief van een enthousiaste groep mensen opgericht is.

Adoptiekinderen uit Polen is een ideële stichting, dat wil zeggen dat alle eventuele inkomsten volledig ten goede komen aan de kindertehuizen in Polen. Zowel bestuur als vrienden ontvangen géén inkomsten uit gelden van de stichting. Huidige bestuur bestaat uit: Mevr. I. Wieling, Mevr. L. v.d. Kuilen en Mevr. E. van Leeuwen. Dhr. O. Rietveld is de webmaster.

Doel van de stichting

Stichting Adoptiekinderen uit Polen wil ondersteuning, begeleiding en nazorg bieden na adoptie van kinderen uit Polen. Daarnaast wil de stichting een netwerk en ontmoetingsmogelijkheid bieden voor adoptie ouders en uit Polen geadopteerde kinderen.

Wat doet de stichting?

a. informatie geven over adoptie en postadoptieve problemen en de psychologische en juridische aspecten hiervan;

b. het geven van informatie over de Poolse taal en cultuur;

c. het geven van informatie over praktische zaken als schoolkeuze;

d. het informeren over de mogelijkheden tot het reizen naar Polen voor de leden van de Stichting Adoptiekinderen uit Polen;

e. het bieden van hulp inzake contacten met relaties in Polen;

f. bouwen van een netwerk voor adoptie ouders en de uit Polen geadopteerde kinderen en het organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten.

Ons volledige aanbod vindt u in op onze pagina aanbod. Voor vragen uit de praktijk gaat u naar deze pagina.

Voor wie zijn wij?

Om in aanmerking te komen voor informatie en ondersteuning is het nodig om geadopteerd te zijn vanuit Polen of ouders te zijn van een kind (of kinderen) die uit Polen geadopteerd is, of sterk verbonden zijn met de geadopteerde of de ouders.

Hoe werken wij?

Wij starten met een vragenformulier dat op onze website bij de pagina "Vragen" te vinden is. Vervolgens nemen wij contact met de aanmelder op om de aanvullende informatie in te winnen. Op grond van een verdere analyse van de vraag wordt er een advies opgesteld. Er kan ook een gesprek gepland worden.

De Stichting Adoptiekinderen uit Polen werkt samen met de pedagogen, kinderpsychologen en juristen.

Donateur worden van Adoptiekinderen uit Polen

Met dit formulier kunt u zich direct bij Adoptiekinderen uit Polen aanmelden.

Vriend worden

U kunt ook de vriendengroep komen versterken en ons helpen met de uitvoering van de activiteiten die op deze website zijn vermeld.

Bent u pedagoog, kinderarts of een jurist die zich inhoudelijk betrokken voelt bij de doelgroep van de stichting, of bent als u gewoon bereid om klussen voor de stichting te doen, meldt u zich dan aan.

Hulp is van harte welkom!