Ons Aanbod

U kunt bij ons terecht voor:

1. informatie over adoptie en postadoptieve problemen;

2. psychologisch advies rondom postadoptieve problemen;

3. juridisch advies rondom adoptie;

4. schooladvies;

5. informatie inzake de Poolse taal en cultuur en sociologische aspecten;

6. het bevorderen van de mogelijkheden tot het reizen naar Polen voor de leden van de Stichting Adoptiekinderen uit Polen;

7. hulp inzake contacten met relaties in Polen;

8. het intercederen (bemiddelen) naar andere dienstverlenende instanties;

9. het samenwerken met de instellingen die hetzelfde doel beogen dan wel hierbij dienstig kunnen zijn;

10. bouwen van een netwerk tussen de geadopteerde en de ouders van de geadopteerde en organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten indien dat nodig is.